Duuk staat op posters tegen armoede
Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad heeft in Den Haag aan minister Wiebes het resultaat overhandigd van de maandenlange onderhandelingen over de klimaatmaatregelen die nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Die uitstoot moet in 2030 met 49 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990.


Over de kosten zei Nijpels dat die zich uiteindelijk zullen terugbetalen. "Maar ze moeten wel voor alle huishoudens te dragen zijn." Over hoe de kosten over burgers, bedrijfsleven en overheid verdeeld moeten worden, liet hij zich niet uit. "Dat is een politiek vraagstuk."


Niet definitief


Klimaatminister Wiebes zei vanmorgen dat het akkoord dat nu op tafel ligt niet definitief is, maar een "belangrijke eerste stap". Het moet eerst nog worden doorgerekend door het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving.


Premier Rutte zei dat de planbureaus ook kijken naar varianten die het kabinet doorgerekend wil zien. Pas daarna besluit het kabinet welke voorstellen het overneemt.


Grote afwezigen bij de presentatie in perscentrum Nieuwspoort waren milieuorganisaties als Greenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie. Die trokken gisteren hun handen af van het akkoord, omdat ze vinden dat de maatregelen niet ver genoeg gaan. Zo is in het akkoord geen CO2-heffing voor de industrie opgenomen.Lees meer...


Zoekwoorden: duuk, staat, op, posters, tegen, armoede,


Datum: 21-12-2018 | BRON: nos.nl