Dodental vergiftigde drank India loopt op: nu 130 slachtoffers
Paus Franciscus heeft in zijn slotrede van de driedaagse conferentie over bescherming van minderjarigen tegen misbruik binnen de kerk hard uitgehaald naar plegers van seksueel misbruik.


Zij zijn volgens de paus werktuigen van de duivel en slachtoffers dienen tegen hen beschermd te worden. Ook zei hij dat de "toorn van God" de daders zal treffen. Hij bezwoer dat de katholieke kerk alles zal doen om hen voor de rechter te brengen en dat hij kerkleiders zal aanpakken die misbruik verborgen proberen te houden.


Maatregelen


Ook kondigde Franciscus een reeks maatregelen aan die misbruik in de kerk, maar ook daarbuiten, moeten terugdringen. Er moet een nieuwe houding komen tegenover misbruik, waarbij de bescherming van het kind voorop moet staan. Ook wil hij een betere screening van kandidaten voor het priesterambt en betere zorg voor slachtoffers van misbruik.


Verder wil hij dat de katholieke kerk zich meer inzet voor het terugdringen van pornografie, met name op internet, en sekstoerisme.


De paus begon zijn toespraak met het noemen van cijfers, waaruit blijkt dat misbruik binnen de kerk een gering aantal slachtoffers treft, vergeleken met misbruik binnen gezinnen, in familiekring, op scholen en bij sportverenigingen.


Dat maakt misbruik binnen de kerk niet minder erg, zei hij. "In de kerk is het veel monsterachtiger omwille van de geloofwaardigheid en het moreel gezag van het instituut. Tegen dit kwaad moet gevochten worden."


Voor zijn toespraak was er een eucharistieviering waarin aartsbisschop Coleridge van Brisbane preekte. Die zei dat het niet bij woorden moet blijven, maar dat er concrete actie nodig is om het misbruik in de kerk aan te pakken. "Dat kost tijd, maar we hebben niet eeuwig", zei hij. "En we mogen niet falen."Lees meer...


Zoekwoorden: dodental, vergiftigde, drank, india, loopt, op, nu, 130, slachtoffers,


Datum: 24-02-2019 | BRON: nos.nl